Путівник професій КПІ ім. Ігоря Сікорського у галузі електричної інженерії

Чим цікаві дослідження та вивчення енергетичних явищ? Яке місце займає ІТ в системах керування енергосистемою? Як створювати електростанції майбутнього та системи "розумний дім" з автономним електроживленням? Як розробляти комп'ютерно-керовані електромобілі та робототехнічні засоби?

"Затребувані професії ХХІ століття", "Професії майбутнього", "Сучасна вища освіта" такі питання у пошуковій системі задаються при виборі майбутнього фаху. Ця публікація розкриє спектр професій, які залишаються на передових позиціях у світовому рейтингу як найбільш актуальних. Якщо ви маєте сумніви, що такі професії існують, то пропонуємо замислитись над питання: "Чи уявляєте Ви сучасний світ без електроенергії? Чи можливо існування промисловості та ІТ без електроенергії?".

Електроенергетики формулюючи свою місію, говорять: "Ми працюємо в ім'я прогресу та процвітання суспільства. Наша енергія несе людям світло і тепло".

Електроенергетичні комплекси сьогодення працюють настільки надійно, що мало хто звертає увагу, що все навколо електрифіковано. Для того, щоб відчути роль електроенергії у нашому житті, достатньо прожити один день без неї.

Енергосистема - об'єкт техніки, який представляє собою комплекс джерел електроенергії, з'єднаних загальною електричною мережею як з приймачами електроенергії, так і між собою. Процеси виробництва, передачі, розподілу та споживання електроенергії протікають в один і той же час в синхронному режимі, а тому надійна робота енергосистеми пов'язана з якісною диспетчеризацією, вчасною діагностикою обладнання, впровадженням засобів автоматизації і створенням систем захисту виробництва, передачі та розподілу електроенергії, створенням сучасних пристроїв, де генерується електроенергія.

Безперебійна робота сучасної електроенергетичної системи забезпечується висококваліфікованими фахівцями, підготовка яких для кожної з технологічних ланок енергетики забезпечується за спеціальністю 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, а вже вузька спеціалізована підготовка здійснюється за відповідними освітніми програмами на випускових кафедрах.

Для того, щоб зрозуміти різницю між завданнями, які вирішують фахівці різних освітніх програма 141 спеціальності, розглянемо кожну технологічну ланку енергосистеми окремо.

Виробництво електроенергії

За період становлення та розвитку електроенергетики освоєні різні методи виробництва енергії. За минуле століття широкого використання набули теплові, гідравлічні та атомні електростанції. Сучасні виклики подальшого розвитку енергетики, що спричинені вичерпністю традиційних викопних джерел енергії, на яких працюють теплові та атомні електростанції, сприяють широкому впровадженню станцій для виробництва електроенергії на базі відновлюваних джерел енергії: сонячних, вітрових, геотермальних, біогазових та припливних електростанцій. Кожен день вчені світу плідно працюють над винаходом нових технологій для добування електроенергії. Новітнім світовим напрямком виробництва є воднева енергетика, яка дає можливість як абсолютно екологічної генерації електроенергії, так і її акумулювання з подальшою реалізацією у промисловій та автомобільній галузях.
Основними вимогами до сучасних джерел енергії є, з одного боку, досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року (зведення до мінімуму обсягу парникових газів) та з іншого - забезпечення безперебійного постачання електроенергії споживачеві. Надзвичайно важливо мати таке співвідношення джерел генерації, щоб гарантувати надійне електропостачання країни в різних умовах (день - ніч; зима - літо і т.д.). Досягнути виконання цих вимог можливо тільки при зрівноваженому поєднанні екологічно чистої енергії, отриманої з відновлюваних енергоресурсів та традиційних джерел енергії, роботи по удосконаленні яких тривають у всесвіті постійно.

Студенти, що навчаються за ОП "Електричні станції", будуть здатні проектувати АЕС, ТЕС, ГЕС, впроваджувати їх у виробництво, супроводжувати їх експлуатацію, а також проводити роботи по технічному обслуговуванню, ремонту, налагодженню і випробовуванню електрообладнання традиційних електричних станцій та підстанцій.

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії foto1ОП "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії" охоплює вивчення сонячної енергетики, вітроенергетики, гідроенергетики, геотермальної енергетики, водневої енергетики, виробництва і використання біопалива та біомаси. Даний напрямок енергетики вимагає підготовки інженерів нової генерації, здатних проектувати, конструювати, впроваджувати у виробництво та експлуатувати енергетичні установки, що використовують відновлювані джерела енергії, для електроживлення промислових, комунальних, побутових, сільськогосподарських об'єктів, а також приватних будинків і споруд. Крім того, фахівці з відновлюваних джерел енергії навчаються використовувати їх для безпосереднього теплопостачання споживачів.

Електроенергетики майбутнього мають вміти використовувати сучасні інформаційні технології для управління енергооб'єктами, що використовують відновлювані та традиційні джерела енергії; вміти виконувати наукові експерименти для удосконалення існуючого та створення нових типів електро- та теплогенеруючого обладнання, що використовує відновлювані джерела енергії.

Управління, захист та автоматизація в енергосистемі

Управління, захист та автоматизація енергосистем foto2На сьогодні всі електричні станції генерують електроенергію до об'єднаної електричної мережі. І якщо одна електрична станція не може виробити достатньої кількості електроенергії, то інша станція, яка виробляє її з надлишком, може компенсувати недостачу. Урегулювання цих процесів покладається на диспетчерів енергосистеми, підготовка яких здійснюється за ОП "Управління, захист та автоматизація енергосистем". Однак студенти вивчають не лише диспетчеризацію, вони будуть здатні створювати та супроводжувати сучасні системи захисту, автоматики та управління виробництвом, передачею та розподілом електроенергії.

Передача та розподіл електроенергії

Після вироблення, електроенергія на високих напругах передається за допомогою ЛЕП до підстанції і лише потім до місць споживання.

Тобто передача електроенергії - це з'єднання між її виробництвом та споживанням. Підготовка фахівців за ОП "Електричні системи і мережі" пов'язана з
- проектуванням та технічним обслуговуванням мереж усіх класів напруги;
- здійсненням керування режимами, як за нормального стану, так і у випадку аварійних ситуацій;
- забезпеченням паралельної роботи цілих енергосистем;
- вирішенням питань щодо приєднання нових споживачів до вже існуючих мереж.

Діагностика та пошуки нових рішень

Однак безперебійність роботи енергооб'єктів, що є складовими електростанцій, підстанцій, самі ЛЕП залежать не лише від їх ресурсу, а й від своєчасної та професійної діагностики та ремонтних робіт, впровадження захистів від перенапруг та уражень блискавкою і не тільки.
Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси foto3Студенти, підготовка яких здійснюється за ОП "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси",
- здатні проектувати та вводити в експлуатацію електротехнічні комплекси, які є сукупністю різного електричного обладнання, скомпонованого для виконання будь-яких конкретних завдань;
- вміють знаходити нові та унікальні рішення при проектуванні об'єктів чи комплексів;
- реалізувати та впроваджувати інтелектуальні системи керування та автоматизації електротехнічними комплексами, технологічними процесами та електротехнологічними установками;
- користуючись сучасними методами моделювання вдосконалюють існуючі технології, орієнтуючись саме на цілі, які конкретний комплекс повинен реалізовувати (як приклад, накопичувачі електроенергії та суперконденсаторів, зарядних станцій для електромобілів);
- проводять діагностику ізоляції високовольтного обладнання;
- створюють системи захисту від перенапруг та уражень блискавкою;

Електромеханічні системи та автоматизація

В умовах 21-го століття швидкими темпами у промисловість, транспорт, будівництво, комунальні підприємства та побут входять електромеханічні системи з комп'ютерним керуванням. Підготовка фахівців за ОП "Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність" охоплює сучасні інноваційні напрямки:
- комп'ютерні та інформаційні технології, алгоритми автоматичного керування і штучного інтелекту;
- мехатроніку, робототехніку, електромеханічні комп'ютерні системи;
- електромобілі, електробуси, інший електричний транспорт;
- цифрові мережі, WEB та технології інтернету речей (IoT);
- програмування ARM-, DSP-мікропроцесорів та контролерів.

Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність foto4Фахівці займаються проектуванням, впровадженням та обслуговуванням:
- робототехнічних та мехатронних систем;
- промислових та комунальних систем автоматизації;
- електротранспорту (електромобілі, електробуси, дрони та ін.);
- систем Smart House з автономним електропостачанням;
- електромеханічних систем різноманітних машин та механізмів.

 

Ми розглянули де здійснюється виробництво електроенергії, як її передають та ефективно використовують, але є один важливий об'єкт, який відповідає за саму генерацію електроенергії та, водночас, за приведення у рух будь-якого електромеханічного пристрою.

Цим об'єктом є електрична машина, яка може водночас виконувати функції як генератора так і двигуна.

Електричні машини і апарати foto5Відсутність спеціалістів, здатних розробити електричну машину унеможливлює електрифікацію країни.
Студенти, які навчаються за ОП "Електричні машини і апарати", здатні проектувати всі види електричних машин та трансформаторів.

Сьогодення диктує свої вимоги до фахівців електротехніків, енергетиків та електромеханіків. Тому під час підготовки фахівців за 141-ю спеціальністю поряд із вивченням фундаментальних дисциплін та вузькопрофільних курсів вони вивчають мови програмування та спеціалізовані програми для моделювання електротехнічних об'єктів, як проекти для подальшої реалізації так і 3D моделі для дослідження і діагностики. Кожна із випускових кафедр бере активну участь в естафеті розвитку електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, і в пошуку нових ідей у цих сферах.
*****
Контактні дані ФЕА КПІ:
Сайт: http://fea.kpi.ua
Тел. з питань профорієнтації: +380 50 682-80-07
"Гаряча лінія" відбіркової комісії (099) 030-96-63

 

Журнал "Сучасна освіта" - останній випуск

  • Лютий 2023

    Абітурієнту 2023 – Вступні випробування у 2023 році. Хто такий фахівець з кібербезпеки та як ним стати? Як скласти іспит IELTS в Україні в 2023 році. Програма подвійного диплому у Німеччині. Провідні університети Чехії, Словаччини, Німеччини запрошують українців на навчання в 2023 році. Читайте про все це в журналі «Сучасна освіта» №2 (лютий, 2023 рік) Читати далі
  • 1

Про нас

Більше 20 років ми допомагаємо молодим людям приймати найважливіші рішення у житті, такі як вибір професії, ВНЗ, побудова успішної кар'єри. Ми професійно збираємо та розповсюджуємо достовірну освітню інформацію, виявляємо та рекомендуємо можливості для отримання кращої освіти в Україні та за кордоном.


Наші проекти

Контакти