Альтернатива ІТ - Про спеціальності НН ІМЗ ім. Є.О. Патона КПІ ім. Ігоря Сікорського

Матеріали і технології - основа розвитку цивілізацій. Якість життя людини визначають матеріали, предмети та техніка, які її оточують!

logo imzХочеш дізнатись, як створюються нові матеріали та технології, що змінюють світ та можливості земних і позаземних цивілізацій. Прагнеш навчитись створювати та керувати проривними революційними технологіями продукування матеріальних благ? Уявляєш собі, як саме твоїми винаходами в майбутньому зможе користуватися людство? Саме для цього Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона запрошує на навчання.

Наш інститут входить до складу КПІ ім. Ігоря Сікорського - найкращого технічного університету kpi logoУкраїни. Він об'єднує кафедри, які спеціалізуються на матеріалознавстві, металургії, зварюванні та споріднених процесах і технологіях лазерної обробки.

Студенти інституту проходять стажування у провідних університетах світу, зокрема Польщі, Німеччини, Бразилії, Бельгії, Швеції, Угорщини, Японії, Греції, КНР. Вони беруть участь в програмах подвійного диплому та мають можливість отримати протягом навчання міжнародну професійну кваліфікацію.

Наші студенти беруть участь у інженерних та наукових гуртках, конференціях, технічних виставках, займають призові місця на конкурсах наукових робіт та олімпіадах за фахом.
Прийом на навчання ми здійснюємо як на базі повної шкільної освіти, так і на базі дипломів молодшого спеціаліста з відповідним скороченням терміну навчання.
Форма навчання: денна або заочна, з достатньою кількістю бюджетних місць.

Спеціальність 132 - Матеріалознавство
Освітня програма: Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів

84 foto Спеціальність 132Наші студенти вивчають: проривні передові технології створення, конструювання, виробництва (включаючи 3D друк) та довготривалої безаварійної експлуатації деталей та конструкцій із унікальних композиційних порошкових матеріалів та покриттів, орієнтованих на авіаційну та оборонну промисловість; новітні комп'ютерні технології проектування, виробництва та використання наноматеріалів; вивчають методи прогнозування довговічності матеріалів і конструкцій в залежності від природи, будови, технології виготовлення та умов експлуатації.

Випускники підготовлені до роботи на підприємствах авіаційної промисловості, ДП "УКРОБОРОНПРОМ", в криміналістиці, на підприємствах, що виготовляють медичні інструменти, імпланти, медичні препарати, наноелектроніку, прилади та засоби телекомунікації, в науково дослідних центрах та інститутах НАН України, закладах з питань експертизи матеріалів, екологічної та нанобезпеки, в організаціях, які займаються стандартизацією та сертифікацією продукції (ДП "Укрметртестстандарт").

Спеціальність 132 - Матеріалознавство
Освітня програма: Інжиніринг та комп'ютерне моделювання в матеріалознавстві

Освітня програма узгоджена з планами навчання найкращих технічних університетів Європи та забезпечує підсилену підготовку з комп'ютерного моделювання та комп'ютерної інженерії матеріалів; розуміння процесів, що відбуваються в матеріалах на атомному рівні, а також їх впливу на фізичні, механічні та інші ключові властивості матеріалів; оволодіння принципами інжинірингу нових матеріалів з унікальними властивостями на основі сучасних високих технологій, в тому числі нанотехнологій; уміння прогнозувати ресурс надійної та стабільної роботи конструкцій за екстремальних умов експлуатації, виготовлених з різноманітних матеріалів, а також біологічних систем.

Студенти мають можливість стажуватися та проходити практику в провідних наукових центрах світу та на промислових підприємствах; працювати у сфері біомедичної інженерії, енергозберігаючих та нанотехнологій, машинобудуванні, енергетиці, авіації, у сфері електроніки та ІТ.

Наші випускники мають великий попит на ринку праці оскільки немає галузі виробництва чи напрямку науки, де б не використовувались матеріали. Саме тому наша освітня програма є і завжди буде актуальною!

Спеціальність 136 - Металургія
Освітня програма Комп'ютеризовані процеси лиття

84 foto Спеціальність 136Бакалаври за даною освітньою програмою здобувають знання та набувають навичок у розробленні нових матеріалів, наукоємних технологій, визначенні властивостей матеріалів та оцінці якості готової продукції, автоматизації технологічних процесів з використанням сучасних комп'ютерів та інформаційних технологій, створенні витворів ювелірного мистецтва із художніх та дорогоцінних сплавів.

Освітня програма орієнтована на вивчення, застосування та впровадження енергозберігаючих та екологічно чистих процесів виготовлення виробів литтям із металів у світі. Разом з нами ви навчитеся 3D моделюванню, прикладному програмуванню і методам автоматизації технологічних процесів, пройдете шляхом створення технології виготовлення готового виробу від ідеї до втілення у металі.
Ми здійснюємо підготовку фахівців, які задовольняють сучасним потребам ринку праці та здатні із легкістю аналізувати, розробляти, оптимізувати, реалізувати і використовувати сучасні та перспективні технології.

Спеціальність 131 - Прикладна механіка
Освітня програма: Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій

Ми об'єдналися задля майбутнього.
Здобуття нової перспективної професії - вже реальність в Україні.

У попередні роки ми готували фахівців за трьома освітніми програмами: "Технології та інжиніринг у зварюванні"; "Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів"; "Технологічні системи інженерії з'єднань і поверхонь".
84 foto Спеціальність 131
Враховуючі світові тренди та вимоги роботодавців ми прийняли рішення їх об'єднати в одну нову, сучасна освітню програму"Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій". Починаючи з 2022 року в Навчально-науковому інституті матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона в рамках спеціальності 131 - Прикладна механіка буде здійснено перший набір здобувачів вищої освіти всіх рівнів підготовки на цю програму.

Вона ґрунтується на майже віковому досвіді підготовки фахівців у КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також в її основу покладено базові вимоги International Institute of Welding (IIW) до підготовки Міжнародних інженерів зі зварювання. До речі, випускники освітньої програми можуть навчатись за програмами IIW із частковим перезарахуванням модулів.

Нова програма забезпечує набуття студентами знань та умінь у розробленні процесів зварювання та споріднених технологій, дизайну виробів, технологічної підготовки та інженерного супроводження виробництва зварних конструкцій, інженерії поверхні, створення виробів зі спеціальними властивостями. Студенти вивчають особливості широкої гами процесів з'єднання для різних груп матеріалів, зокрема і сучасних суперсплавів, неметалічних та композиційних матеріалів, отриманих за найсучаснішими технологіями сплавів. Опановують методи дизайну конструкцій та з'єднань з урахуванням вимог до виробів та різних умов експлуатації. Розвивають вміння працювати з чинними стандартами в галузі.

Навчальним планом програми також передбачене вивчення основ нанесення покриттів різного функціонального призначення, модифікації поверхонь, зварювання матеріалів у твердій фазі та плавленням, автоматизації процесів, проектування і програмування робото-технологічних комплексів і гнучких виробничих систем, адитивного виробництва. Студенти опановують методи проектування зварювального та допоміжного обладнання, окремих вузлів та систем установок, включаючи систему керування, фізико-математичні та технологічні основи процесів формоутворення виробів з різних, у тому числі й композитних матеріалів, включно з синтезом тривимірних виробів (RapidPrototyping), управлінням фізико-механічними властивостями їх поверхневих шарів з використанням концентрованих джерел енергії, зокрема лазерного та електронного променів, плазми, а також електричного розряду, електрохімічної, ультразвукової, гідро-абразивної обробок, тощо. Крім того, майбутні фахівці навчаються елементам координації виробничих процесів, забезпечення якості та управління виробництвом, набувають уміння розробляти та проектувати технологічне обладнання, створювати й використовувати програми керування для виробничих комплексів на базі систем CAD, CAM, CAE.

Перші два роки студенти оволодівають необхідними для професійної діяльності базовими загальноосвітніми та загальнотехнічними знаннями за спеціальністю. Після їх закінчення студенти обирають близьку до себе спеціалізацію і наступні два роки навчання вони максимально збагачуються практичними вміннями, що відносяться до спеціальних фахових дисциплін. Більшість бакалаврів-випускників освітньої програми успішно продовжують навчання на магістерському рівні.

Акумульований досвід забезпечує сучасний рівень викладання, практичне спрямування та націленість на затребуваність випускників на ринку праці. Отримані знання дозволяють нашим випускникам реалізувати себе як в Україні, так і за кордоном. Наші випускники працюють керівниками державних структур, директорами підприємств та фахівцями у різних галузях промисловості: інженерами-дослідниками, конструкторами, технологами у науково-дослідних та проектних організаціях, що розробляють й впроваджують нові інноваційні процеси і обладнання.

В період воєнного часу суттєво зросла актуальність та затребуваність фахівців, що готуються за нашими освітніми програми та спеціальностями 132-Матеріалознавство, 136-Металургія, а також 131-Прикладна механіка. Після остаточної перемоги над ворогом наші випускники будуть вкрай необхідні і для відновлення країни. Тому закликаємо Вас долучитись до спільноти, яка створить вільну процвітаючу країну - нашу Україну!

84 foto1 КПІ корпус 9

Більш детальну інформацію про наш інститут можна дізнатися в одному з наступних випусків журналу, а також на сайті www.imz.kpi.ua.

Контактні дані НН ІМЗ ім. Є. О. Патона
Сайт: www.imz.kpi.ua
Телефон відбіркової комісії: +380 98 386 5670
Телеграм-чат: chatimz

Журнал "Сучасна освіта" - останній випуск

  • Лютий 2023

    Абітурієнту 2023 – Вступні випробування у 2023 році. Хто такий фахівець з кібербезпеки та як ним стати? Як скласти іспит IELTS в Україні в 2023 році. Програма подвійного диплому у Німеччині. Провідні університети Чехії, Словаччини, Німеччини запрошують українців на навчання в 2023 році. Читайте про все це в журналі «Сучасна освіта» №2 (лютий, 2023 рік) Читати далі
  • 1

Про нас

Більше 20 років ми допомагаємо молодим людям приймати найважливіші рішення у житті, такі як вибір професії, ВНЗ, побудова успішної кар'єри. Ми професійно збираємо та розповсюджуємо достовірну освітню інформацію, виявляємо та рекомендуємо можливості для отримання кращої освіти в Україні та за кордоном.


Наші проекти

Контакти