Мотиваційний лист (МЛ) - Інструкція вступнику в 2022 році

Цьогоріч вступники мають не лише здавати Національний мультипредметний тест (НМТ) з трьох предметів, але і підтвердити навчальним закладам мотивацію для вступу у виш.

Важливо: мотиваційний лист знадобиться лише в тому випадку, якщо про нього оголосив в умовах вступу сам університет.

Що таке мотиваційний лист (МЛ)?

Мотиваційний лист Вступ 2022 фото 1Мотиваційний лист - це діловий документ, який пише та подає під час вступу абітурієнт. Перше враження приймальна комісія складає саме за цим документом. У МЛ автор чи авторка виявляють свої зацікавлення у конкретній професії та конкретному навчальному закладі вищої освіти, де можна її здобути. Для університету важливо дізнатися реальну мотивацію абітурієнтів та визначити рівень їх готовності до здобування вищої освіти та розуміння обраного напряму.

Кому зі вступників потрібно писати мотиваційний лист у 2022 році?

На творчі спеціальності цього року мультипредметний тест не потрібен. Якщо ж успіхи у творчому конкурсі в абітурієнтів однакові, зважатимуть на мотиваційні листи.

Під час вступу на бюджет мотиваційний лист не впливає на конкурсний бал. Він знадобиться лише тоді, якщо загальний бал за мультипредметний тест у кількох вступників буде однаковий. У всіх інших випадках під час вступу на бюджет мотиваційний лист ні на що не впливатиме.

Найбільше МЛ важитиме, якщо абітурієнт вступає на контракт: зараховуватимуть за одним лише мотиваційним листом. Утім, лише на спеціальності, які не мають найбільшого попиту. Спеціальності для вступу на контракт, на які потрібен мотиваційний лист, за посиланням: https://vstup.edbo.gov.ua/

Коли подавати мотиваційний лист?

Одночасно з поданням документів.

Мотиваційний лист треба писати один чи для кожного університету?

Якщо на бюджет подаєте заяви до 5 університетів (це максимум), стільки ж має бути листів. На контракт - до 20. Якщо лист писати без конкретики, він не зможе досягти мети. Якщо ж МЛ конкретизований, іншому вишу він не згодиться.

Мотиваційний лист - вибір університету фото 2

Які критерії оцінювання?

Їх кожен університет розробляє окремо та повідомляє на сайті напередодні вступної кампанії.

Як написати хороший мотиваційний лист для вступу до університету?

На сайті Motivation-letter.com пропонується дотримуватись п'яти порад для того, щоб написати хороший мотиваційний лист:

1. Пізнайте себе. Для написання хорошого мотиваційного листа потрібно добре обміркувати та зрозуміти для самого себе, чому ви зацікавлені в цьому конкретному закладі чи освітній програмі. Запишіть щонайменше п'ять унікальних рис, здібностей чи властивостей, завдяки яким ви виділяєтеся серед усіх інших. Оберіть лише ті, які ви збираєтеся використати у своєму листі, щоб довести приймальній комісії, що ви є цінним кандидатом.

2. Дослідіть предмет. Оберіть університет і спеціальність, на які ви претендуєте. Дослідіть їх якомога глибше. Дізнайтеся деталі, такі як місія, бачення та девіз університету (факультету) або навіть результати навчання, яких ви повинні досягнути для отримання освітнього ступеня. Ви пройдете довгий шлях до того, коли почнете складати мотиваційний лист. Чим конкретнішими і більш орієнтованими на деталі ви будете у своєму листі, тим краще. Також подивіться приклади мотиваційних листів в інтернеті.

3. Зробіть перший проєкт. Це важлива частина процесу оформлення вашого листа. У деяких випадках потрібно приблизно 3-4 чернетки, щоб написати мотиваційний лист. У кожному проєкті слід почати із запису основних ідей і роботи над окремими розділами.

4. Перечитайте лист і перевірте, що ви відповіли на всі важливі запитання. Хто ви та для чого звертаєтесь? Як ви дізналися про університет / факультет / спеціальність? Чому ви хочете навчатися в університеті / на факультеті /на спеціальності? Що робить вас найкращим кандидатом, якого можна прийняти? Підсумуйте, яка саме кваліфікація, життєвий досвід, досвід роботи та особисті якості підготували вас до навчання в університеті.

5. Завершіть лист. Переконайтеся, що ваш лист поміщається на одну сторінку, написаний правильним шрифтом і ви перевірили правопис та граматику. Дайте його прочитати декільком людям для ознайомлення й коментарів. Це справді допомагає.

Мотиваційний лист - це ваш шанс представити себе як вмотивовану, яскраву та дуже здібну особистість, готову вступити до університету / на освітню програму / курс. Зробіть свій лист яскравим особистим описом вашого унікального "я", щоб показати, хто ви є і чому ви хочете, щоб вас прийняли.

Які вимоги ставляться до мотиваційних листів?

Мотиваційний лист є результатом особистої творчої праці абітурієнта, тож у зарубіжних вишах зазвичай не встановлюється якихось уніфікованих вимог щодо його структури та змісту. Однак заклади вищої освіти можуть публікувати на сайті зразки мотиваційних листів і правила їхнього оформлення (наприклад, щодо структури листа, його обсягу). Тому вступник заздалегідь повинен ознайомитись із сайтом обраного ним університету та підготувати лист відповідно до таких вимог і правил.

Разом з цим, мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, що ставляться до ділових листів:

 • зміст повинен бути лаконічним. Короткий виклад думок і використання найменшого числа слів заощадить дорогоцінний час зайнятої людини. Тільки важливі деталі, факти, цифри;
 • чітка структура спростить прочитання листа. Заздалегідь продуманий план дозволить конкретно вказати на значущі аспекти проблеми. Для спрощення читання бажано розбивати текст на абзаци, кожен з яких має містити певну концепцію;
 • неприпустимість емоцій. Лист не повинен мати емоційного відтінку, треба прагнути стриманості, розважливості, серйозності, практичності;
 • простота у викладі, яка дасть адресату можливість швидко зрозуміти зміст прочитаного;
 • неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок.

Якою має бути структура мотиваційного листа?

Мотиваційний лист повинен бути написано грамотно з дотриманням чіткої структури викладення інформації:

 • Розмір - 1-2 аркуші:
 • Формат сторінки - А4;
 • Кегль шрифту - 12;
 • Інтервал між рядками - 1,5.

Вимоги конкретного університету шукайте на відповідному сайті: за місяць до подання цих документів має бути оприлюднена вся інформація.

Завіряти чи ставити печатки у школі не треба.

Невеликий обсяг вимагає лаконічності: пишіть про найважливіше, щоб показати вашу зацікавленість та проведену підготовчу роботу.

Структура мотиваційного листа повинна містити "шапку", звертання, вступ, основну та заключну частини.

"Шапка" - частина листа, де містяться відомості про адресата (назва закладу вищої освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресанта (прізвище, ім'я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону) - яка розташовується в правому верхньому куті листа.

Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. Воно надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата (наприклад: "Шановний Василю Михайловичу!"). Звертання зазвичай виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру.

Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є першим абзацом листа. У цьому абзаці викладається його мета і причина написання (наприклад: "Звертаюся до Вас у зв'язку з…"). У цій частині варто коротко пояснити, чому вступник обрав саме цей університет і як, на його думку, навчання в університеті сприятиме його професійному розвитку і зростанню.

В основній частині описуються факти, які зможуть позитивно вплинути на вирішення питання про зарахування на навчання. Дивлячись на академічні та соціальні здобутки, навички й здібності вступника, приймальна комісія може схилитися до думки, що він буде успішним студентом.

Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та може складатися з двох-трьох абзаців. Як логічне продовження вступної частини листа, її можна розпочати з характеристики професійних цілей вступника, описати, що саме його цікавить в обраній ним освітній програмі та професії, ким він себе бачить після завершення навчання тощо. Така інформація свідчить про те, що він усвідомлює, яку освітню програму обирає, яку професію хоче здобути, і що навчання допоможе йому стати хорошим фахівцем в обраній сфері. Саме в цьому абзаці вступник доводить, що він є вмотивованою особою з добре визначеною метою.

У наступному абзаці вступнику потрібно описати:

 • свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи в навчанні, участь у проєктах і майстер-класах, володіння іноземними мовами та інше);
 • здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній спеціальності;
 • хороші академічні результати з певних предметів, які пов'язані з освітньою програмою та ін.

Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація про соціальні навички, необхідні для здобуття окремих професій та подальшої успішної роботи за фахом (наприклад, психологом, педагогом, юристом, менеджером тощо).

Заключна частина має завершуватися маленьким підсумком на два-три речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми.

Важливі складові при написанні мотиваційного листа:

Особиста зацікавленість абітурієнта в навчальному закладі - ви маєте мотивувати своє бажання навчатись саме у цьому ЗВО.

Ваші очікування від ЗВО - треба показати, що ви маєте такі очікування від університету, які заклад може забезпечити. Адже і у вас є очікування, бачення кінцевого результату навчання.

Досягнення, сильні сторони - тут варто додати задокументовані свідчення ваших успіхів, матеріали й нагороди. Ви навіть можете розмістити в мотиваційному листі QR-код, за яким приймальна комісія зможе переглянути ваші здобутки.

Не вдавайтесь до перебільшень. Презентуйте себе з найкращого боку, але водночас не переборщіть під гаслом "у вас навчатиметься майбутній Ейнштейн".

За матеріалами
https://www.ombudsman.gov.ua
https://electrochemistry.kpi.ua

Журнал "Сучасна освіта" - останній випуск

 • Лютий 2023

  Абітурієнту 2023 – Вступні випробування у 2023 році. Хто такий фахівець з кібербезпеки та як ним стати? Як скласти іспит IELTS в Україні в 2023 році. Програма подвійного диплому у Німеччині. Провідні університети Чехії, Словаччини, Німеччини запрошують українців на навчання в 2023 році. Читайте про все це в журналі «Сучасна освіта» №2 (лютий, 2023 рік) Читати далі
 • 1

Про нас

Більше 20 років ми допомагаємо молодим людям приймати найважливіші рішення у житті, такі як вибір професії, ВНЗ, побудова успішної кар'єри. Ми професійно збираємо та розповсюджуємо достовірну освітню інформацію, виявляємо та рекомендуємо можливості для отримання кращої освіти в Україні та за кордоном.


Наші проекти

Контакти