Запорізький державний медичний університет

Локація: м. Запоріжжя
Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1968
Здійснює підготовку фахівців за ступенями вищої освіти: бакалавр, магістр

ZDMU logoЗапорізький державний медичний університет (ЗДМУ) – сучасний, багатопрофільний вищий навчальний заклад з правом автономного управління.

За кадровим складом університет входить в трійку кращих державних медичних навчальних закладів: станом на 1 січня 2021 р. в університеті працює 798 викладачів, серед яких 127 докторів наук/професорів і 488 доцентів та кандидатів наук.

Умови прийому до Запорізького державного медичного університету в 2022 році

ЗДМУ здійснює прийом громадян України, які мають повну загальну середню освіту за рахунок коштів державного бюджету або за кошти фізичних та/або юридичних осіб на перший курс І, ІІ та ІІІ медичних факультетів для здобуття ступеня маґістра спеціальностей 222 Медицина, 228 Педіатрія – термін навчання 6 років, 221 Стоматологія – 5 років; 224 Технології медичної діагностики та лікування (освітня програма «Лабораторна діагностика») для здобуття ступеня бакалавра – термін навчання 4 роки та маґістра – 1,5 роки, 227 Фізична терапія, ерготерапія (бакалавр) – 4 роки та маґістра за спеціалізацією «Фізична терапія» – 2 роки; на І та ІІ фармацевтичні факультети (денна і заочна форми навчання) для здобуття ступеня маґістра спеціальності 226 Фармація, промислова фармація за освітніми програмами «Фармація» і «Технології парфумерно-косметичних засобів» (далі «ТПКЗ») – термін навчання 5 років і 5,5років.

Особи, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і не мають особливих умов для вступу, подають до ЗДМУ заяви тільки в електронній формі (до п’яти заяв на місця державного замовлення). Подання заяв в електронній формі на конкурсні пропозиції для участі у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 20 заяв.

Під час подання електронних заяв про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти (за результатами ЗНО) вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність її по відношенню до інших поданих ним заяв, при цьому “1” позначає найвищу пріоритетність.
У 2022 році приймаються сертифікати ЗНО 2019, 2020,2021 та 2022 років.

Перелік конкурсних предметів при вступі на спеціальності "Медицина", "Педіатрія", "Стоматологія", "Фізична терапія, ерготерапія" (бакалавр) та на освітні програми: "Лабораторна діагностика" (бакалавр), "Фармація" та "Технології парфумерно-косметичних засобів" (ТПКЗ) (магістр денної та заочної форм навчання):

На місця державного бюджету (відкрита конкурсна пропозиція) з можливістю участі у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. На місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
(небюджетна конкурсна пропозиція)
Вагові коефіцієнти Мінімальна кількість балів для спеціальностей
"Медицина", "Педіатрія",
"Стоматологія"
Мінімальна кількість балів
"Фізична терапія, ерготерапія", "Лабораторна діагностика" (бакалавр), "Фармація" та "Технології парфумерно-косметичних засобів"
1 Українська мова Українська мова К1 = 0,3 100 100
2 Математика або хімія
(за вибором вступника)
Математика або хімія
(за вибором вступника)
К2 = 0,2 150 100
3 Біологія або фізика
(за вибором вступника)
Біологія або фізика
(за вибором вступника)
К3 = 0,4 150 100
4 Середній бал документа про повну загальну середню освіту К4 = 0,1 -- --

Мінімальні значення кількості балів для вступу на основі повної загальної середньої освіти встановлені не менше ніж 150 балів для спеціальностей 221 Стоматологія, 222 Медицина, 228 Педіатрія з другого та третього конкурсних предметів (за винятком вступників з конкурсним балом більше 175,000 балів).
Допускаються до участі у конкурсі особи, конкурсний бал яких не менше 130 балів при вступі на спеціальність 226 Фармація, промислова фармація, освітні програми "Фармація" і "ТПКЗ" (денна і заочна форми навчання).

Прийом осіб на основі раніше здобутої освіти

Для здобуття ступеня магістра медичного та фармацевтичного (денна і заочна форми) спрямування на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра вступники подають два сертифікати ЗНО: перший з української мови, другий за вибором вступника: математика або історія України, або хімія, або фізика, або біологія, або географія, або іноземна мова, а також подають результати інтегрованого іспиту КРОК-М або складають фахове вступне випробування:

 • Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступень фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра спеціальності 223 Медсестринство ("Лікувальна справа", "Сестринська справа") при вступі на спеціальності 222 Медицина та 228 Педіатрія на 2 курс (нормативний термін навчання (контракт) - 5 років) подають результати інтегрованого іспиту КРОК-М або складають фахове вступне випробування, яке містить завдання з анатомії, фізіології людини, мікробіології та імунології, фармакології;
 • Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступень фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра спеціальності 221 Стоматологія ("Стоматологія", "Стоматологія ортопедична") при вступі на спеціальність 221 Стоматологія на 2 курс (нормативний термін навчання (контракт) - 4 роки) складають фахове (тестове) вступне випробування, яке містить завдання з анатомії, фізіології людини;
 • Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступень фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра фармацевтичного спрямування на 2 курс денної форми навчання та на 1 курс зі скороченим терміном навчання 4,5 років (заочна форма) для здобуття ступеня магістра спеціальності 226 Фармація, промислова фармація (освітня програма "Фармація"), а також на 2 курс освітньої програми "Технології парфумерно-косметичних засобів" заочної форми складають фахове вступне випробування, яке містить завдання з фармацевтичної хімії, фармакогнозії, технології ліків, організації та економіки фармації;
 • Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступень фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра за спеціальностями: 221 Стоматологія, 223 "Медсестринство", 224 "Технології медичної діагностики та лікування", які вступають на 1 курс (скорочений термін навчання) заочна форма для здобуття ступеня магістра спеціальності 226 "Фармація, промислова фармація" (освітня програма "Фармація") та на 2 курс заочної форми навчання для здобуття ступеня магістра спеціальності "Фармація, промислова фармація" (освітня програма "Технології парфумерно-косметичних засобів") - 5 років подають результати інтегрованого іспиту КРОК-М або складають фахове вступне випробування, яке містить завдання з анатомії, фізіології людини, мікробіології та імунології, фармакології з рецептурою;
 • При вступі на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів ЗНО з української мови, з другого предмету ЗНО та КРОК М / фахового випробування.

Для осіб, які вступають для здобуття ступеня маґістра (денна форма) за спеціальностями "Технології медичної діагностики та лікування" (освітня програма "Лабораторна діагностика") та "Фізична терапія, ерготерапія" (освітні програми "Фізична терапія") на основі ступеня бакалавра за відповідною спеціальністю конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО), балів КРОК-Б / фахового вступного випробування та середнього бала диплома бакалавра.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Запорізького державного медичного університету (ЗДМУ) в Запоріжжі, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Запорізький державний медичний університет foto1Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Запоріжжя
 • Адреса: 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26
 • Телефони: (061) 233-01-49, 236-22-52, 233-65-55
 • Web: https://zsmu.edu.ua/

Журнал "Сучасна освіта" - останній випуск

 • Травень-Серпень 2022

  Абітурієнту 2022: Порядок вступу до вузів у 2022 році. Графік проведення НМТ. Путівник професій КПІ ім. Ігоря Сікорського у галузі електричної інженерії. Кращі університети України запрошують на навчання. Європейські університети пропонують українцям спрощений вступ і стипендії. Кращі університети Литви, Німеччини, Словенії запрошують українців на навчання в 2022 році. Читайте про все це в журналі "Сучасна освіта" №5 (травень - серпень, 2022 рік) Читати далі
 • 1

Про нас

Більше 20 років ми допомагаємо молодим людям приймати найважливіші рішення у житті, такі як вибір професії, ВНЗ, побудова успішної кар'єри. Ми професійно збираємо та розповсюджуємо достовірну освітню інформацію, виявляємо та рекомендуємо можливості для отримання кращої освіти в Україні та за кордоном.


Наші проекти

Контакти